Verksamheten

Om verksamheten:

Jag har arbetat som sjukgymnast och nu som fysioterapeut (efter namnbyte) sedan 1976 efter min utbildning i Lund. Hela tiden har rehabilitering och speciellt neurologisk rehabilitering varit mitt stora intresseområde. Jag var med och drev Fältöverstens sjukgymnastik här i Stockholm, 1987 till 2013 i privat regi med neurologisk och geriatrisk fysioterapeutisk rehabilitering.

Under årens lopp har jag vidareutbildat mig specifikt inom neurologin samt olika angränsande områden för att uppnå stor bredd och förståelse för mitt ämnesområde. Har magisterexamen, MSc samt innehar specialistkompetens inom neurologi.

Idag finns många spännande webbsidor och nyhetsbrev att följa både nationellt och internationellt. Den tvärvetenskapliga utvecklingen inom exempelvis hjärnforskningen har gett många olika infallsvinklar och mycket ny klinisk tillämpbar kunskap.

Under de senaste 10 åren har jag specialinriktat mig på träning efter ansiktsförlamningar, det vill säga perifera facialispareser med olika bakgrund, där Bells pares utgör den vanligaste diagnosen. Det gör att jag idag har ett brett kontaktnät och samarbete med läkare på Öron-näs-och halsklinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset samt andra mottagningar, med plastikkirurger på Karolinska Universitetssjukhuset och med specialistläkare på neurofysiologen Sophiahemmet och Huddinge.

Sedan september 2015 ingår jag i det då nystartade Facialisteamet på Karolinska sjukhuset, Solna, där jag har varit med om att ta fram en patientbroschyr för nyinsjuknade i Bells pares, som skall distribueras till patienter som kommer till akuten.

Jag deltar även i årliga möten i ett Nordiskt facialis nätverk, ett samarbete med bl. a Facialisteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala, men också övriga nordiska länder. Nu har vi startat ett nätverk för fysioterapeuter i Norden och skall även få igång ett i Sverige. 2013 deltog jag i International Facial Nerve Symposium på Harvard Medical School i Boston och fyra år senare var mötet i Los Angeles där vi var med från KS-teamet. Är medlem i den klassiska ”Sir Charles Bells society” med medlemmar från hela världen. Februari 2016 och 2018 var jag på Internationell Facialiskurs i Madrid.

Alla dessa möten har berikat mig mycket och get mig nya vyer att jobba utifrån, då fysioterapin och rehabilitering efter perifer facialisskada fortfarande är under uppbyggnad i Stockholm och i Sverige.
Som leg. Fysioterapeut är det både roligt och spännande att anamma dessa utmaningar om att lösa problem och svårigheter kring dessa diagnoser och försöka hjälpa till i rehabiliteringen.