Verksamheten

Om verksamheten:

Jag har arbetat som sjukgymnast och nu som fysioterapeut (efter namnbyte) sedan 1976 efter min utbildning i Lund. Hela tiden har rehabilitering och speciellt neurologisk rehabilitering varit mitt stora intresseområde.

Under årens lopp har jag vidareutbildat mig specifikt inom neurologin och har magisterexamen, MSc samt innehar specialistkompetens inom neurologi.

Idag finns många spännande webbsidor och nyhetsbrev att följa både nationellt och internationellt. Den tvärvetenskapliga utvecklingen inom exempelvis hjärnforskningen har gett många olika infallsvinklar och mycket ny klinisk tillämpbar kunskap.

Under många år nu har jag specialinriktat mig på träning efter ansiktsförlamningar, det vill säga perifera facialispareser med olika bakgrund, där Bells pares utgör den vanligaste diagnosen. Det gör att jag idag har ett brett kontaktnät och samarbete med läkare på Öron-näs-och halsklinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset samt andra mottagningar, med plastikkirurger på Karolinska Universitetssjukhuset och med specialistläkare på neurofysiologen Huddinge.

Sedan september 2015 ingår jag i det då nystartade Facialisteamet på Karolinska sjukhuset på ÖHN Huddinge, där jag har varit med om att ta fram en patientbroschyr för nyinsjuknade i Bells pares, som skall distribueras till patienter som kommer till akuten.

Jag även deltagit i möte i ett Nordiskt facialis nätverk, ett samarbete med bl. a Facialisteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala, men också övriga nordiska länder. 2013 deltog jag i International Facial Nerve Symposium på Harvard Medical School i Boston och fyra år senare var mötet i Los Angeles där vi var med från KS-teamet. Är medlem i den klassiska ”Sir Charles Bells society” med medlemmar från hela världen. Februari 2016,2018 och 2020 var jag på Internationell Facialiskurs i Madrid.

Alla dessa möten har berikat mig mycket och gett mig nya vyer att jobba utifrån, då fysioterapin och rehabilitering efter perifer facialisskada fortfarande är under uppbyggnad i Stockholm och i Sverige.
Som leg. Fysioterapeut är det både roligt och spännande att anamma dessa utmaningar om att lösa problem och svårigheter kring dessa diagnoser och försöka hjälpa till i rehabiliteringen.