Remiss/ Avgift

Remiss

Inget Remisskrav i Region Stockholm till leg. fysioterapeut           

Får du en remiss från din läkare kan det vara för

  • att delge speciella upplysningar som att t.ex. klarlägga om det finns speciella önskemål eller restriktioner för träning
  • att remissen också fungerar som en kontaktväg mellan vårdgivare så att vi alla kan hjälpas åt att komma tillrätta med dina besvär
  • att remittenten vill ha återkoppling genom remissvar.

Patientavgift

Patientavgiften är enligt Region Stockholm för 2024:

Besöksavgift 275 Kr

Högkostnadsskyddet för öppen vård är 1400 kr

Alla avgifter införs numera elektroniskt till Regionen.

Barn och ungdomar som ej fyllt 18 är avgiftsbefriade                           

Personer 85 år eller äldre är avgiftsbefriade                                                                                     

Återbud:

Frikortet gäller ej vid uteblivit besök

Återbud senare än 24 timmar innan inbokat besök betalas av patienten med patientavgiften 400 Kr. enligt Regionens regelsystem.

Mer Information hittas på vårdguiden / 1177.

Lämna gärna återbud så tidigt som möjligt så någon annan kan få komma istället. Det går bra att ringa/skicka sms eller maila återbud.